Vize

Podpora „sportovně talentované mládeže“ v regionu.
 
Podpora „všeobecné sportovní činnosti“ v regionu ( obecná sportovní činnost, sport na školách atd. ).
 
Podpora „údržby a rozvoje“ sportovních zařízení v regionu.
 
Využít zdravotně preventivních, sociálních a etických hodnot sportu. Dodržovat základní principy racionální výživy a zdravého způsobu života, přispět k postupnému celkovému ozdravění populace.
 
Zajištění financování spolku a spolupráce s orgány vyšších územních správních celků a jednotlivých samospráv. Dosáhnout tím efektivního rozvoje sportovní činnosti mládeže v regionu.
  • Podpora „sportovně talentované mládeže“ v regionu.
  • Podpora „všeobecné sportovní činnosti“ v regionu ( obecná sportovní činnost, sport na školách atd. ).
  • Podpora „údržby a rozvoje“ sportovních zařízení v regionu.
  • Využít zdravotně preventivních, sociálních a etických hodnot sportu. Dodržovat základní principy racionální výživy a zdravého způsobu života, přispět k postupnému celkovému ozdravění populace.
  • Zajištění financování spolku a spolupráce s orgány vyšších územních správních celků a jednotlivých samospráv. Dosáhnout tím efektivního rozvoje sportovní činnosti mládeže v regionu.